Tee muuttoilmoitus

Muuttoilmoitus tulee tehdä myös huolto-yhtiöön, joka hoitaa mm. nimenvaihdot.

Rekisteriseloste

TERASTI OY:N REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN PITÄJÄ

Isännöitsijätoimisto Terasti Oy
y-tunnus 2582018-7
Kaivomestarinkatu 3 B
02770 ESPOO

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Matti Törrönen
puhelin 050 453 3636
sähköposti matti.torronen@terasti.fi

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Osakeluettelo

  • Perustuu asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 12§:ään.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä
  • Huoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden
  • Osakekirjojen antamispäivä
  • Omistajan nimi ja postiosoite
  • Luonnollisten henkilöiden syntymäaika ja oikeushenkilöstä kotipaikka, rekisterinumero ja rekisteri, johon oikeushenkilö on merkitty
  • Mahdollinen huoneiston hallintaoikeuteen muun lain nojalla kohdistuva rajoitus
  • Muussa laissa merkittäväksi säädetyt tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Jokaisella on oikeus saada jäljennös osakeluettelosta tai sen osasta

  • perustuu asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 12§:ään.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteritiedot on tallennettu isännöintiohjelmiston toimittajan palvelinlaitteistolle, joka sijaitsee fyysisesti Viestintäviraston A-luokan vaatimukset täyttävässä laitetilassa. Rekisterin tietoihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä, ja rekisterin käyttö edellyttää aina salasanoin tapahtuvaa tunnistautumista. Tietoliikenne on suo-jattu asianmukaisin teknisin järjestelmin (palomuurit, salausprotokollat jne.)

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähet-tää kirjallisesti Isännöitsijätoimisto Terasti Oy:n osoitteeseen.